6 meningar med ”ytterst”

Exempel på meningar och fraser med ordet ytterst och andra ord som härrör från det.

Det var dock ytterst sällsynt att fria svarta samlade på sig stora förmögenheter i ett slavsamhälle som byggde på rasskillnader.
För första gången studerar vetenskapen på ett ytterst rigoröst sätt de känslor som uppstår vid dödens rand. Det är säkert ingen slump att dessa slutsatser har alltför många kopplingar till teologiska och filosofiska ståndpunkter som utvecklats sedan mänsklighetens början.
Problemet med jägar- och samlarlivssättet är dock att det är ytterst osäkert: det finns aldrig något större överskott av kalorisk energi, dvs. mat, och därför var befolkningsnivåerna bland jägar- och samlarfolk i allmänhet statiska.
Även om Napoleon var ytterst arrogant var han också självmedveten och smart nog att inse att hans styre var beroende av ständiga erövringar.
Det som skilde Spanien från de andra fascistiska makterna var att Franco var ytterst medveten om sin relativa svaghet och medvetet undvek en expansiv utrikespolitik; Hitler tillbringade en gång en misslyckad dag med att försöka övertala honom att gå med i kriget när andra världskriget väl började.
I Tchadsjön är situationen ytterst allvarlig. Till den grad att vissa mätningar till och med bekräftar att sjön under bara en månad drar sig tillbaka upp till en kilometer på grund av ökenspridningen.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022