9 meningar med ”jobbet”

Exempel på meningar och fraser med ordet jobbet och andra ord som härrör från det.

Några månader senare blev det till och med en mardröm att gå till jobbet.
Så jag gjorde jobbet på mitt sätt, inte på deras sätt.
Först trodde han att han inte skulle komma i fråga för jobbet eftersom han hade blivit befordrad mindre än ett år tidigare inom företaget. Men sedan bestämde han sig för att han ändå skulle prata med sin chef om möjligheten.
Men hon fick inte ta hand om den mest intressanta delen av jobbet: att ta fram informationsmaterial för nya kunder. Uppgiften föll på Griebels nya chef.
Inom tre månader var hon klar med jobbet och kunderna älskade det. Griebel befordrades snart till biträdande chef för sin avdelning.
Varje dag efter jobbet satt Jon vid pianot i tre timmar.
Nästa morgon kom Davis till jobbet och fann personalen på redovisningsavdelningen samlad på parkeringsplatsen: det rådde förvirring.
Ibland tog han med sig djuren till jobbet och gick runt med dem på Ford-fabriken i Rouge River.
"Jag gillar att vara mamma, hustru och skådespelerska", förklarar Julie, "men jag var inte nöjd med att gå till jobbet och låta dem ta hand om allt annat."

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022