6 meningar med ”jämförde”

Exempel på meningar och fraser med ordet jämförde och andra ord som härrör från det.

Specialisten jämförde prostatans form med formen på ett äpple genom vars mitt urinröret passerar.
Kvinnan jämförde de två barnens utseende och sa: "Bara när jag ser på din dotter kan jag se att hon är mentalt efterbliven.
I en nyligen genomförd studie av 1 098 män i Europa där man jämförde Prosear (finasterid) med Permixon, ett palmettoextrakt som säljs i Frankrike, fann man att båda ger liknande symtomlindring, men att palmetto inte hämmar den sexuella lusten, vilket är en vanlig biverkning av Prosear.
En recensent jämförde "A Brief History of Time" med "Zen Buddhism and the Art of Motorcycle Maintenance", ett esoteriskt verk som var en succé på 1970-talet. Hawking tolkade detta som en komplimang, som en tydlig signal: han hade nått den publik han var intresserad av.
Efter att ha observerat beteendet hos en population av vilda olivbabianer i Kenyas Masai Mara-reservat i tio år jämförde Sapolsky resultaten av sin studie med resultaten från en amerikansk forskare inom mental hälsa.
Mannen hävdade att vissa aspekter av rapmusikernas arbete var "uppfriskande och överraskande" och jämförde deras användning av obscena ord med Shakespeares, Chaucers och James Joyces.
alegsaonline.com - 1998 - 2022