6 meningar med ”chansen”

Exempel på meningar och fraser med ordet chansen och andra ord som härrör från det.

Även om det är ett allvarligt tillstånd är chansen att överleva mycket stor om det upptäcks tidigt, vilket var fallet i mitt fall.
-Hur stor är chansen att Jon kan leva på musiken? -David frågade misstänksamt.
Allt tyder på att intelligenskvoten - känd som IQ - inte är en oföränderlig siffra, utan kan ökas genom att ge hjärnan chansen att olja sina otaliga facetter.
Denna planet ger oss chansen att se två ovanliga glasögon. Det som ni nu ska se är det första....
Glömmer främlingar ofta ditt namn? Kanske har du presenterat dig för dem för hastigt. Om ditt namn sägs fem minuter in i samtalet är chansen praktiskt taget 100 procent att din samtalspartner kommer att behålla det.
Detta medicinska ingrepp skulle ge mig den bästa chansen att få några år till av produktivt liv, men det skulle också oundvikligen döda den friska hjärnsubstans som ligger i anslutning till tumören. Även om den senare faktorn - att jag inte skulle kunna tänka klart - skrämde mig, tvekade jag inte att fatta beslutet.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022