Meningar med ”återhämtning”

Exempel på meningar och fraser med ordet återhämtning och andra ord som härrör från det.

Den ökade volymen av prostatan, svarade han, skulle kunna försena patientens återhämtning.
Under min återhämtning har jag märkt andra saker.
Den nazistiska staten hällde pengar i en skuldbaserad återhämtning från den stora depressionen (återhämtningsekonomin var helt ohållbar, men den nazistiska ledningen satsade på att kriget skulle komma före den oundvikliga ekonomiska kollapsen).

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022