8 meningar med ”chefen”

Exempel på meningar och fraser med ordet chefen och andra ord som härrör från det.

"Jag vet att jag kan göra det", sa han övertygat till chefen.
De vet att det är länge sedan de dagar då ett väl utfört arbete eller ett skickligt smicker till chefen automatiskt belönades med en befordran.
Den biträdande chefen var tvungen att ta itu med det missmod som hade uppstått bland de anställda, som kände sig åsidosatta eftersom företagets chefer just hade flyttat till nya kontor långt från lagret där de arbetade.
Den prydliga, lugna och uppmärksamma chefen för arkiveringsavdelningen stod vid skrivbordet hos den gamle chefen, som var blek och såg nervös ut.
Tillbaka i Washington förklarade Mendez sin plan för den biträdande chefen för CIA:s avdelning för Mellanöstern, som efter att ha lyssnat på honom gratulerade honom till hans arbete.
En tid senare följde chefen med mig på samma resa. Tjugofem kilometer från vår destination stannade jag bilen vid sidan av vägen.
När en fax, ordbehandlare eller kopiator går sönder på ett kontor är det bara att säga till chefen. Detta leder till att människor inte använder känslig utrustning med försiktighet.
En tonåring kom för att fråga chefen för en snabbmatsrestaurang om ett jobb.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022