Meningar med ”centimeterna”

Exempel på meningar och fraser med ordet centimeterna och andra ord som härrör från det.

De sista 15 centimeterna av masten fastnade i elkabeln och det hördes ett långt, gällt skrikande ljud.
Prova de här strategierna och du kommer snart att se hur centimeterna försvinner från din midja.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022