9 meningar med ”äldre”

Exempel på meningar och fraser med ordet äldre och andra ord som härrör från det.

Dessa äldre protestantiska gruppers inflytande, som kongregationalismen i New England, minskade till följd av den stora väckelsen.
Tidigare tobaksplantare i de äldre delstaterna Virginia och Maryland fick ett "överskott" av slavar som de tvingades föda, klä och hysa.
Andra slavar reste över land från äldre delstater som North Carolina till de nya och framväxande delstaterna i den djupa södern som Alabama.
Även om symtom är vanliga bland äldre män är det många som får dem efter 40 års ålder och fler efter 50 års ålder.
Utan stöd från dina äldre och yngre kollegor kommer du inte att lyckas i ditt arbete.
Han avgudade sin äldre bror David och de två tillbringade timmar med att spela boll.
Först ville Fred Epstein bli psykiater, som sin far och äldre bror. Men under sitt tredje år på läkarutbildningen blev han tilldelad den neurologiska avdelningen, som fascinerade honom.
Dr Epstein hade en son, Jason, som var några år äldre än hans patient Sarah, så kirurgen kände att han hade något gemensamt med familjen. Men han insåg också att det fanns en viktig skillnad: Jason skulle få tid att växa upp, medan Sarah var dömd att dö.
Det finns nyheter om att civilisationer som är äldre än den grekiska har ägnat särskild uppmärksamhet åt kroppsvård.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022