6 meningar med ”jordbruk”

Exempel på meningar och fraser med ordet jordbruk och andra ord som härrör från det.

Amerikanerna utnyttjade alla möjligheter i affärer, jordbruk eller på gränsen, och 1823 var paniken från 1819 över.
Även om cherokeserna följde sina vita grannars exempel genom att bedriva jordbruk och äga egendom, samt genom att omfamna kristendomen och äga egna slavar, var detta av liten betydelse vid en tid då de vita uppfattade alla indianer som oförmögna att bli fullvärdiga medborgare i republiken.
Befolkningen levde knappt av fiske och jordbruk.
Till skillnad från deras ursprungliga öar hade Nya Zeeland gott om vilt, så maorierna använde sig av både jordbruk och jakt för att försörja Iwi. En av deras största födokällor var Moa, en stor flyglös fågel. Moas varierade i storlek från en kalkon till 3,7 meter höga. Tyvärr gjorde detta dem till lätta måltavlor, och de utrotades på grund av överdriven jakt omkring år 1500. Som ett resultat av detta övergick maorierna tillbaka till jordbruket.
På samma sätt uppfann grekerna inte "civilisationen" i sig. De ärvde saker som jordbruk och skrift från sina grannar.
Civilisation som ett historiskt fenomen avser vissa grundläggande tekniker, särskilt jordbruk, i kombination med en hög grad av social specialisering, tekniska framsteg (även om de var mycket långsamma när det gäller den förmoderna världen) och kulturell förfining som tar sig uttryck i konst, lärande och andlighet.
alegsaonline.com - 1998 - 2022