Meningar med ”äventyrade”

Exempel på meningar och fraser med ordet äventyrade och andra ord som härrör från det.

Henry, som var en hantverkare, kunde inte lyckas på egen hand och äventyrade sina finansiärers investeringar.
Till skillnad från de flesta antika trosriktningar kunde de kristna inte tolerera dyrkan av andra gudar, som de inte ansåg vara något annat än icke-existerande illusioner som äventyrade själarna.
Med andra ord var "renässansen" redan ett europeiskt fenomen i slutet av 1400-talet, så även slutet på Italiens självständighet äventyrade inte de intellektuella, kommersiella och konstnärliga landvinningar som ursprungligen hade blomstrat i Italien.
När vintern 1941-1942 var över fortsatte tyskarna att avancera in på sovjetiskt territorium och äventyrade de återuppbyggda sovjetiska fabrikerna och oljefälten i Kaukasus.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022