Meningar med ”ändringar”

Exempel på meningar och fraser med ordet ändringar och andra ord som härrör från det.

Det första seriösa förslaget om att Model T kanske skulle gynnas av vissa ändringar gjordes när bilen bara var fyra år gammal.
Det var ju trots allt ändringar som var en av orsakerna till att Knudsen blev avskedad.
Skriv ner det första du tänker på, utan att göra några ändringar.
Martin gick noggrant igenom alla de ändringar som Barrows hade infört.
alegsaonline.com - 1998 - 2022