5 meningar med ”ädla”

Exempel på meningar och fraser med ordet ädla och andra ord som härrör från det.

En härskande klass av ädla krigare och präster utförde dagligen rituella människooffer för att stödja solen på dess långa resa över himlen, för att blidka eller mätta gudarna och för att stimulera jordbruksproduktionen.
Men bakom legenden fanns en komplex personlighet, där den ädla visionären och den envisa excentrikerna kämpade för att dominera.
Det är ingen hemlighet att vara frisk: det handlar om att veta hur man blandar ädla produkter i en gryta som är fylld av utsökt smak och enormt välbefinnande.
Vändpunkten i slaget var när Filips artonåriga son Alexander ledde det ädla kavalleriförbandet i ett anfall som krossade de grekiska styrkorna.
När kaloriintaget minskar kan kroppen dra nytta av ädla ämnen: proteiner, som bildar vävnaderna. Vi är en summa av proteiner. De ädla vävnaderna, de som är nödvändiga för muskler, hud, syn etc., måste skyddas.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022