9 meningar med ”civilisation”

Exempel på meningar och fraser med ordet civilisation och andra ord som härrör från det.

Efter 1300 e.Kr. minskade dock denna civilisation, möjligen för att området inte kunde försörja den stora befolkningen.
Denna formidabla grekiska civilisation skulle också bli födelseplatsen för två av medicinens största fäder: Hippokrates och Galen.
För Solon var det en blomstrande civilisation, en enorm kunskap om vetenskap och konst, styrd av tio kungar, direkta ättlingar till Poseidon, havets och djupets gud.
De hävdar till och med att själva mayaerna inte är något annat än resterna av en civilisation som gått förlorad i det förflutnas mörker, omgiven av mysterier och spekulationer.
Vad är "västerländsk civilisation"? Och vem eller vad ingår i den?
Liksom alla idéer har begreppet västerländsk civilisation en historia, en historia som först kom till uttryck i läroböcker och kursplaner för universitet i USA på 1920-talet.
Romarna antog alltså medvetet en äldre uppsättning idéer och ansåg sig vara en del av en pågående civilisation som blandade grekiska och romerska värderingar.
Ordet civilisation är kopplat till det grekiska ordet för stad, tillsammans med ord som "civil" och "civisk".
Situationen var lite annorlunda i den andra stora forntida civilisationen i östra Medelhavsområdet: Egypten, vars civilisation utvecklades längs Nilens stränder.
alegsaonline.com - 1998 - 2022