Meningar med ”ångra”

Exempel på meningar och fraser med ordet ångra och andra ord som härrör från det.

Det bästa botemedlet på den tiden var att ha tro, ångra sina synder och be. Trots detta tog den tidiga kristendomen hand om sina troendes hälsa.
Byzantinska präster varnade upprepade gånger sina församlingar för att ångra sina synder, för det var synden som underminerade imperiets överlevnad.
Precis när han började ångra sitt företag (uppgifterna var ganska få och redan kända) fick han sin stora belöning: han upptäckte två exemplar av ett litet djur som man trodde var utdött: den "dvärghåriga hårörade lemuren" (Allocebus trichotis, för vetenskapen).
alegsaonline.com - 1998 - 2022