6 meningar med ”återstår”

Exempel på meningar och fraser med ordet återstår och andra ord som härrör från det.

Det som återstår av deras kultur i dag är enorma gravhögar och jordvallar.
Slutligen återstår en proteinfraktion som oxideras och tjänar som energikälla. Denna process är konstant och grundläggande för mänskligt liv.
Jag är övertygad om att det finns något efter döden, det återstår bara att bevisa det ovedersägligt, avslutar Moody.
Det enda som återstår är att placera hummermedaljongerna försiktigt på den gröna madrassen och hälla den varma och smaksatta såsen ovanpå, utan att glömma att strö över den söta paprikan.
Drepungklostret var en gång hem för 7 000 munkar, men efter nästan 40 års förföljelse återstår i dag endast 500 munkar.
När det gäller de vagnar som hittades vid utgrävningen återstår endast märkena i den utgrävda marken, eftersom de var gjorda av trä och inte kunde motstå tidens slitage.
alegsaonline.com - 1998 - 2022