Meningar med ”ägnas”

Exempel på meningar och fraser med ordet ägnas och andra ord som härrör från det.

I allmänhet ägnas mest uppmärksamhet åt ben- och underkroppsträning. Men glöm inte överkroppen, som är just den som bestämmer kroppens position.
För att det ska vara tydligt: allt som följer nedan handlar inte om politik i så många ordalag. Stor uppmärksamhet ägnas också åt intellektuell, ekonomisk och, i viss mån, religiös historia.
Dagbokens två sista sidor ägnas åt dödsannonser.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022