Meningar med ”cancerframkallande”

Exempel på meningar och fraser med ordet cancerframkallande och andra ord som härrör från det.

Ett cancerframkallande ämne är ett agens eller ämne som orsakar cancer, t.ex. strålning, tobaksrök eller asbestfibrer.
Polynukleära kolväten är petroleumderivat som kännetecknas av att de är cancerframkallande även i små doser. Vissa organismer kan tolerera förgiftningen, men om de sedan konsumeras av människan...
"Korsblommiga grönsaker är fulla av ämnen som kallas indoler, som blockerar verkan av vissa cancerframkallande ämnen hos djur.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022