7 meningar med ”centraliserad”

Exempel på meningar och fraser med ordet centraliserad och andra ord som härrör från det.

Utan en dominerande centraliserad makt eller ett övergripande kulturellt centrum upplevde Europa politisk och militär oenighet under denna tid.
År 1686 tillämpade Jakob II sitt koncept om en centraliserad stat på kolonierna genom att skapa en enorm koloni som kallades Dominion of New England. Dominion omfattade alla kolonier i New England (Massachusetts, New Hampshire, Plymouth, Connecticut, New Haven och Rhode Island) och 1688 utökades det med New York och New Jersey.
Kongressdeltagarna var splittrade i frågan om en stark, centraliserad regering och frågor om hur amerikanerna skulle representeras i den federala regeringen.
Anhängarna av 1787 års konstitution, de så kallade federalisterna, hävdade att en centraliserad republik var den bästa lösningen för framtiden. Motståndarna, de så kallade anti-federalisterna, hävdade att konstitutionen skulle samla all makt i en nationell regering och beröva delstaterna makten att fatta sina egna beslut.
Dessa fabriker introducerade nya former av centraliserad produktion inom själva fabriken.
Kristendomen spreds alltså inte tack vare en allsmäktig och starkt centraliserad institution, utan tack vare missionärernas flexibilitet och pragmatism och stödet från världsliga härskare (frankerna var kritiska i detta avseende).
Spanien gick från en splittrad och krigshärjad region till en mäktig och relativt centraliserad stat på bara några få decennier.
alegsaonline.com - 1998 - 2022