Windows To Go

Windows To Go är en funktion i Windows 8 och senare som gör att hela systemet kan köras från ett USB-minne eller en extern USB-hårddisk.

I september 2011 tillkännagav Microsoft officiellt Windows To Go på Build-konferensen och delade ut startbara USB-minnen. Dessa kunde rymma 32 GB information. De hade också Windows To Go förinstallerat.

  USB-minne för Windows To Go  Zoom
USB-minne för Windows To Go  

Relaterade sidor

  • Live USB
  • Förteckning över verktyg för att skapa Live USB-system
  • Live-CD
  • Bärbara tillämpningar
 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3