Seismologi

Seismologi är studiet av vad som finns under jordytan genom att mäta vibrationer på jordytan. En person som gör detta kallas seismolog.

Det är en del av geofysiken, som studerar fysiken i de processer som bildade jorden och andra planeter.

Seismologi utförs av seismologer och geofysiker som använder apparater för att fånga upp vibrationerna, så kallade geofoner, hydrofoner eller seismometrar.

Seismologi kan antingen vara passiv, där man bara lyssnar på vibrationer som orsakas av jordbävningar och vulkanisk aktivitet, eller aktiv, där man använder små sprängladdningar för att skicka in vibrationer i marken.

Det finns två typer av seismiska detektorer, en som mäter vibrationer uppåt och nedåt och en som mäter vibrationer från sida till sida. Båda typerna använder ett arrangemang av en magnet och en trådspole som omvandlar vibrationerna till en elektrisk signal som kan lagras i en dator för analys. Den tidigaste seismometern utvecklades av kineserna.

Seismologer kan hitta platsen för jordbävningar genom att plotta in mottagna vibrationer på en karta. De kan också upptäcka underjordiska kärnvapentester, och det är därför som många av de seismiska inspektionsstationerna inrättades.

De kan också undersöka jordskorpan i en seismisk undersökning för att försöka hitta information om lager av bergarter, lokalisera olje- eller gasfält och få information om vulkaners inre struktur.

En tumlare för aktivt seismologiskt arbete
En tumlare för aktivt seismologiskt arbete

Relaterade sidor

  • Geovetenskap

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3