Högsta domstolen i Sverige

Högsta domstolen (HD) är Sveriges högsta domstol. Den är tredje och sista instans i alla civil- och brottmål i Sverige.

  Högsta domstolen i Sverige.  Zoom
Högsta domstolen i Sverige.  


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3