1890 års folkräkning i USA

Den elfte folkräkningen i USA gjordes den 2 juni 1890. Den totala befolkningen uppgick till 62 947 714 personer. Det mesta av materialet från 1890 års folkräkning förstördes i en brand 1921.

För första gången har uppgifterna tabellerats maskinellt. Herman Hollerith uppfann detta sätt att tabellera data. Tekniken gjorde att tiden för tabulering av folkräkningen ändrades från åtta år för 1880 års folkräkning till ett år för 1890 års folkräkning.

År 1890 fanns det totalt 248 253 indianer i Amerika. Detta är en minskning från 400 764 indianer i 1850 års folkräkning.

Enligt 1890 års folkräkning existerade gränsområdet i USA inte längre,


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3