Damselfly

Damselflies är insekter i ordningen Odonata. De liknar trollsländor, men tillhör en separat underordning, Zygoptera. Det finns 20 familjer av dammflugor.

Vingarna hos de flesta jungfrur hålls längs och parallellt med kroppen när de vilar. Det finns också familjer där vingarna hålls öppna, som hos de äkta trollsländorna (Anisoptera).

Damselflies är också vanligtvis mindre och svagare flygare än trollsländor, och deras ögon är väl åtskilda, mer än deras egen diameter. En annan skillnad är att deras fram- och bakvingar ser likadana ut, vilket inte är fallet hos de äkta trollsländorna. Liksom trollsländor kan jungfrur inte gå, utan bara landa. Deras livscykel är också likartad. De har en ofullständig metamorfos, med en vattenlevande nymf som är köttätande, liksom den vuxna.

De har ofta lysande färger, men när de landar på en buske, utanför direkt solljus, är de inte lätta att se. De landar och stänger sina vingar i samma ögonblick. De har ögon som känner av rörelser väl och flyger iväg om något rör sig i närheten. Trots att de är ömtåliga och färgglada är de alltså inte lätta att fånga av rovdjur.

Huvudet på en damselfly. Lägg märke till ögonen: de är långt ifrån varandra.
Huvudet på en damselfly. Lägg märke till ögonen: de är långt ifrån varandra.

Den vackra demoisellen, Calopteryx virgo
Den vackra demoisellen, Calopteryx virgo


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3