Rattlesnake

Skallerormen är en slags orm, en reptil. Det finns omkring 50 olika typer av skallerormar: de är ett slags huggormar. Det finns två grupper av skallerormar: släktena) Crotalus och Sistrurus. Alla har ett giftigt bett, och vissa är mycket farligare än andra. Grottormarna har en uppsättning värmesökande "gropar" i ansiktet som hjälper dem att hitta bytet och röra sig mot det, även i mörker.

Namnet skallerorm används för att de har en speciell svans med flera delar i ändan som kan ge ifrån sig ett högt bzzzz-ljud, eller en skaller. Detta försvarar dem mot rovdjur och stora djur. Det fungerar som en varningssignal,

Skallerormar är inhemska i Amerika från sydvästra Kanada till centrala Argentina. De lever vanligtvis i torra områden. De äter små djur som fåglar och gnagare.

När de är unga äts många av fåglarna. När de är vuxna har de en särskild fiende: den vanliga kungsormen, Lampropeltis getula, en kolubrid orm.

·        

Västra diamondback-skallerormen.

·        

Sidewinder skallerorm.

·        

Nordlig svartsvansad skallerorm.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3