Noctiluca

Noctiluca, vanligen Noctiluca scintillans, är havsglans. Det är en dinoflagellat som lever fritt i havet.

Den visar bioluminescens när den störs: detta ger en "milky seas-effekt". Bioluminescensen produceras i cytoplasman hos denna encelliga protist. Det sker genom en luciferin-luciferasreaktion i tusentals sfäriska organeller, så kallade scintillon. Icke-luminescerande populationer i släktet Noctiluca saknar dessa scintillonerna.

Noctiluca är en heterotrof (icke-fotosyntetisk) som absorberar genom fagocytos. Den äter plankton, kiselalger, andra dinoflagellater, fiskägg och bakterier. Diatomén Thalassiosira är känd som en favoritföda för Noctiluca.

N. scintillans tar också in små fytoplankton som lever som endosymbionter. De utför fotosyntesen för sin större värd. Kiselalger finns ofta i vakuoler (inre membranbundna förvaringsutrymmen) hos Noctiluca. De gröna symbionter som inte äter kan växa fotoautotroft i generationer.

Lång exponeringsbild av bioluminescens från Noctiluca scintillans i Zeebrugge hamn, Belgien.
Lång exponeringsbild av bioluminescens från Noctiluca scintillans i Zeebrugge hamn, Belgien.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3