USA:s delstater

I USA är en stat en politisk enhet. Det finns för närvarande 50 av dem, och de är sammanbundna i en federation. Var och en har en regering och kan stifta lagar för ett visst område som staten täcker. Alla delstater har en delad suveränitet med USA:s federala regering. Personer som är födda eller naturaliserade i delstaterna är medborgare i både Förenta staterna och i den delstat de befinner sig i. Människor kan flytta mellan stater utan att fråga eller säga det, såvida inte en domstol har sagt att de inte får det. Fyra stater kallar sig själva för "commonwealths" i sina officiella namn. Washington, D.C. är ett federalt distrikt och inte en delstat eller i en delstat.

Staterna delar upp sitt territorium i län, eller något liknande med ett annat namn, som inte är suveräna. De flesta delstater ger sina grevskap vissa regeringsbefogenheter, medan några få delstater inte ger dem några. Delstaternas regeringar får sin makt från folket i staten. Staterna har ett antal rättigheter enligt Förenta staternas konstitution. Staterna och de människor som bor i dem är representerade i Förenta staternas kongress i både senaten och representanthuset. Varje delstat väljer också elektorer (lika många som antalet senatorer och representanter från den delstaten) för att rösta i elektorskollegiet, som väljer USA:s president.Delstater i Förenta staterna

De 50 staterna i alfabetisk ordning, tillsammans med varje stats flagga:

About this image
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3